Calendar

2024

June

Jun 25, 2024 - BOP Cross Country.

Jun 26, 2024 - Choir Matinee. 10am.

Jun 26, 2024 - Choir Concert. 5.30pm.

Jun 26, 2024 - Best Start Programme. 9.30am.

Jun 28, 2024 - MATARIKI Public Holiday. School Closed.

July

Jul 2, 2024 - Parent/Teacher Interviews- School closed from 12.30pm.

Jul 3, 2024 - Parent/Teacher Interviews. 315pm-5.30pm

Jul 5, 2024 - Last day Term 2.

Jul 22, 2024 - First day Term 3.

August

Aug 23, 2024 - BINGO BONANZA Fundraiser.

September

Sep 18, 2024 - School Disco

Sep 25, 2024 - Matariki Concert

Sep 27, 2024 - Last day Term 3.

October

Oct 14, 2024 - First day Term 4.

November

Nov 1, 2024 - Colour Run/Diwali

Nov 21, 2024 - Twilight GALA

December

Dec 4, 2024 - Year 6 Leavers Dinner

Dec 19, 2024 - Last day Term 4.